Grade 5

Megan Breininger

Megan Breininger
Megan.Breininger@Portage.k12.in.us
(219) 764-6672
Karmo Leuthart

Karmo Leuthart
Karmo.Leuthart@Portage.k12.in.us
(219) 764-6670
Julie Whitten

Julie Whitten
Julie.Whitten@Portage.k12.in.us
(219) 764-6671